Evanjelium
Kto je Ježiš?
Svedectvá
Otázky a odpovede
Potrebujete modlitby?
Ste vďační? Napíšte..
Kniha návštev
usługi budowlane
Copyright: evanjelium.sk

Ako vyzeral tvoj život predtým, než si spoznala Ježiša Krista?

Robila som veľké chyby. Fajčila som, pila (-väčšinou s rodinou), z úst mi vychádzali mrzké slová....vôbec som sa nekontrolovala. Život s mojím mužom sa rozpadával, mali sme sa rozviezť. Celý náš život visel už len na nitke.

Kto ti prvý krát hovoril o Ježišovi Kristovi?

Bola to moja sesternica z evanjelického zboru. Chodila tam už tri mesiace a vravela mi, že odkedy je tam, má v srdci pokoj, že v jej živote nastali zmeny, že je iná. Keď mi to hovorila, sledovala som ju a videla som, že z jej tváre naozaj vyžaruje pokoj...

Ako si reagovala?

Aj ja som zatúžila mať v srdci pokoj. Uvedomila som si, že aj mne to chýba.

Kedy prišiel zlom obrátenia?

Už od samého začiatku som hovorila: Pôjdem do toho zboru. Nikdy mi to však nevychádzalo, bývala som u svokry, kde bolo vždy veľa roboty... Potom som si však povedala, že naozaj pôjdem. A vtedy sa ma Božie Slovo dotklo tak silne, že som začala plakať. v tej chvíli som si to všetko uvedomila, celú svoju hriešnosť. Hneď som sa chcela zmeniť a prijať Pána.

Zmenilo sa potom niečo?

Po dvoch alebo troch dňoch moje deti veľmi ochoreli. Môj malý Lacko sa dusil (mal zápal priedušiek) a tak som sa večer s plačom modlila ku Pánovi Ježišovi, aby mi chlapčeka vyliečil, pretože len On môže zastaviť ten kašeľ, aby mohol kľudne spať. V tej chvíli som pocítila prítomnosť Pána Ježiša Krista a počula som, ako na mňa z neba volá: "Milujem ťa!" Dva krát mi to povedal a potom nastalo ticho. Zostala som ľahká a pokojná, akoby zo mňa sňal všetky tie hriechy... Na druhý deň som povedala manželovi, čo sa stalo, ale on mi neveril a pýtal sa ma, či neblúznim. Povedala som - nie, bola som predsa hore a modlila som sa! - a vtedy som zistila, že okrem manžela môj plač a krik nikto nepočul. Boh ich všetkých urobil hluchými. Predsa ešte pri modlitbe som sa otočila, či sa niekto nejde pozrieť, čo mi je. Čudovala som sa, že ma nepočujú - iba Lacko a manžel ma počuli. Keď som večer videla, ako sa Lackovi utíšil kašeľ a pokojne zaspal, vedela som, že Pán Boh ma vypočul. v tej dobe som už zanechala aj cigarety, aj alkohol a všetko zlé...

Ako ťa teraz prijíma okolie?

Bola som prvá, kto prišiel do zboru. Po mne prišiel aj manžel. Modlila som sa za rodinu a teraz je tu už aj svokra a ďalší... jednoducho som sa modlila, oni videli, ako som sa zmenila a povedali, že je to neuveriteľné, aká som teraz. Niektorí ľudia ma ešte vždy považujú za blázna (smiech), ale tí, ktorí uverili v Ježiša, mi už dávajú za pravdu.

Ako sa zmenil váš vzťah s manželom?

Predtým to bolo hrozné, ale teraz - sme bohabojní. Keď urobí muž chybu, uvedomí si to a príde mi povedať: "Prepáč mi." A ja tak isto. Vďaka Bohu už vieme, čo je dobré a čo zlé.